Προφίλ Tickets

Η πολιτιστική εταιρεία Tickets Tickets δημιουργήθηκε με κύριους σκοπούς την προώθηση του πολιτισμού στην Ελλάδα την ευρώπη, και σε ολον τον κόσμο. Την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης στο εξωτερικό, την γνωριμία με τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών καθώς και ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μαζί τους. Θα αναπτύξουν την συνεργασία και επικοινωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σπουδαστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς, εργατικούς, αγροτικούς, αθλητικούς απόδημου Ελληνισμού Συλλόγους, δημόσιους και ιδιωτικούς, που έχουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς για την προώθηση των κοινών σκοπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μαζί με την εταιρεία ΚΟΥΙΝΤΑ συνεργάζονται για να  Προωθήσουν την ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτιστικών ιδεών στον κοινωνικό χώρο. Θα παίρνουν θέση στα γενικά προβλήματα και θα διεκδικούν την λύση και την δικαίωσή τους. Θα συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με Μουσεία της Επικράτειας και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και με έγκυρα μουσεία του εξωτερικού ή με φορείς που διασφαλίζουν την υψηλού επιπέδου παρουσίαση . Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παρουσίαση, γνωριμία, ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού αλλα και προώθηση ολων των τεχνών.